NORD Drivesystems

Công nghệ truyền động phi tập trung cho nhà máy kỹ thuật số của tương lai

Tương lai của sản xuất là mô-đun, linh hoạt và tự chủ. Điều này đòi hỏi các hệ thống mới với trí thông minh phi tập trung, có thể đối phó với sự phức tạp ngày càng tăng của các quy trình. NORD DRIVESYSTEMS cung cấp nhiều lựa chọn công nghệ truyền động phi tập trung với bộ biến tần có thể thích ứng với mọi ứng dụng cần thiết và có thể được tích hợp linh hoạt vào nhà máy.

Công nghệ truyền động phi tập trung cho nhà máy kỹ thuật số của tương lai

  Ask For More Information…

LinkedIn
Pinterest

Join the 15,000+ IMP followers