www.industry-vietnam.com
ProSoft Technology Asia Pacific

Công bố Ethernet to ® 9463 Blue Hose® Industrial Media Converter

Ethernet to Belden® 9463 Blue Hose® Industrial Media Converter cho phép EtherNet/IP™ hoạt động truyền thông qua I/O™ từ xa của Allen-Bradley®.

Công bố Ethernet to ® 9463 Blue Hose® Industrial Media Converter

ProSoft Technology®  sự ra đời của Ethernet to Belden® Blue Hose Industrial Media Converter.

Sử dụng công nghệ được sáng chế, chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cấp hệ thống I/O™ từ xa Allen-Bradley® với thời gian chết máy thấp nhất bao gồm các tính năng:

  • Chạy dữ liệu Allen-Bradley® Remote I/O™ & EtherNet/IP™ một cách đồng thời 


  • Plug & Play, không yêu cầu thiết lập, đảm bảo an toàn!
  • Dễ dàng để chạy trong suốt thời gian chết máy có kế hoạch. 


  • Cho phép nâng cấp các nút độc lập trong cụm.
  • Hỗ trợ cả tốc độ truyền 57.6K và 115.2K.
  • khoảng cách tối đa là 400m với Ethernet và Remote I/O data đồng thời, 530m cho dữ liệu Ethernet.
  • Repeater có thể lên đến 3,000 m

Thông tin thêm về chính sách ProSoft Technology cho các giải pháp chuyển Remote I/O –bao gồm Ethernet to Belden® 9463 Blue Hose Industrial Media Converter – vui lòng xem tại http://psft.com/eiprio5.

Công bố Ethernet to <sup>®</sup> 9463 Blue Hose<sup>®</sup> Industrial Media Converter

  Ask For More Information…

LinkedIn
Pinterest

Join the 155,000+ IMP followers