www.industry-vietnam.com
ProSoft Technology Asia Pacific

Giới thiệu Linux Development Module mới

Mô đun LDM của ProSoft Technology hiện đem đến cho bạn các tính năng vượt trội để viết các ứng dụng tùy chỉnh cho PLC.

Giới thiệu Linux Development Module mới
Với mô đun này bạn có thể:

• Tạo các ứng dụng tùy chỉnh chạy trên ladder logic trong bộ xử lý
• Vận hành thuật toán phức tạp thực hiện hiệu quả hơn trong môi trường Linux
• Giảm tải trên PLC bắng việc sử dụng LDM như cùng một bộ xử lý
• Chạy giao thức không tiêu chuẩn qua serial và Ethernet
• Cho phép tham khảo công thức trên OEM recipes, data tables, v.v.
• Bảo vệ sở hữu trí tuệ
• Sử dụng card CF cho bản quyền, điều chỉnh dữ liệu, v.v.
• Tạo thêm thu nhập bằng cách cung cấp các ứng dụng tùy chỉnh khắp thế giới với sự giúp đỡ của ProSoft.

Giới thiệu Linux Development Module mới

Tìm thông tin đầy đủ tại http://psft.com/Ar9

Bộ development kit, miễn phí tải về hoặc tùy chọn cho việc mua DVD format, cung cấp:
• Một Linux Virtual Machine hoàn chỉnh
• Môi trường phát triển tích hợp Eclipse với công cụ và thư viện được cài trước
• Giao diện C API Backplane
• Các ứng dụng mẫu để bạn khởi đầu
 
Giới thiệu Linux Development Module mới

  Ask For More Information…

LinkedIn
Pinterest

Join the 155,000+ IMP followers