www.industry-vietnam.com
NORD Drivesystems

Công nghệ truyền động hiệu quả từ NORD - chìa khóa để giảm TCO

Một khoản đầu tư có thể mang lại hiệu quả kinh tế như thế nào? Nếu bạn tính theo vòng đời của các hệ thống truyền động, chỉ có 15% Tổng Chi phí Sở hữu được phân phối trên giá mua, khoảng 85% là kết quả của các quy trình hạ nguồn. Do đó, điều quan trọng là không chỉ theo dõi chi phí đầu tư khi quyết định mua mà còn cả chi phí năng lượng và hoạt động liên tục, tức là quy trình quản lý, dịch vụ và bảo trì, dự trữ hoặc thải bỏ phụ tùng.

Công nghệ truyền động hiệu quả từ NORD - chìa khóa để giảm TCO
NORD-Whitepaper-TCO.jpg: Với công nghệ truyền động từ NORD, Tổng chi phí sở hữu (TCO) của hệ thống có thể được giảm đáng kể Hình ảnh: NORD DRIVESYSTEMS

Vì vậy, để giảm chi phí và tăng hiệu quả trong sản xuất, việc xem xét cẩn thận tất cả các khía cạnh kinh tế là điều cần thiết. Khái niệm Tổng chi phí sở hữu (TCO) cung cấp hỗ trợ về mặt này.

Hiệu quả năng lượng và giảm phiên bản
Hai yếu tố chính để giảm TCO là tiêu thụ năng lượng và số lượng phiên bản bộ truyền được sử dụng. Tuy nhiên, có sự mâu thuẫn về mục tiêu giữa các phương pháp tiếp cận tối ưu hóa hiệu quả năng lượng và giảm thiểu phiên bản. Việc lập kế hoạch hệ thống với các bộ truyền động được thiết kế cho điểm hoạt động tiết kiệm năng lượng nhất dẫn đến chi phí đầu tư tối ưu và động cơ hoạt động tương đối kinh tế, không phụ thuộc vào loại hiệu suất của chúng. Tuy nhiên, các phiên bản truyền động khác nhau phải được quản lý và bảo dưỡng trong toàn bộ vòng đời của hệ thống.

Trong khi khái niệm truyền động chủ yếu tập trung vào việc tiết kiệm chi phí năng lượng dẫn đến số lượng lớn các phiên bản, thì việc giảm phiên bản nhằm vào mục tiêu hoàn toàn ngược lại, đó là cung cấp mô-men xoắn và tốc độ cần thiết trong một hệ thống có ít phiên bản truyền động khác nhau nhất là khả thi về mặt kinh tế. Do đó, có thể tiết kiệm chi phí quản lý, dịch vụ và kho bãi, nhưng chi phí năng lượng thường tăng lên. Do đó, điều quan trọng là phải đưa các khu vực xung đột này vào trong thiết kế truyền động.

Giám sát tình trạng để bảo trì dự đoán
Giám sát liên tục và bảo trì dự đoán cũng đóng vai trò trung tâm liên quan đến việc giảm TCO trong các ứng dụng Công nghiệp 4.0. Việc ghi lại dữ liệu trạng thái và truyền động định kỳ hoặc liên tục cho phép phát hiện sớm các thay đổi và giảm thời gian ngừng hoạt động không theo lịch trình. Kết quả là: tăng tính khả dụng của hệ thống, giảm thời gian ngừng hoạt động, chi phí dịch vụ và vật liệu thấp hơn và tuổi thọ dài hơn.

Công nghệ truyền động hiệu quả từ NORD - chìa khóa để giảm TCO
NORD-high-performance-portfolio.jpg: Thúc đẩy các giải pháp từ NORD để giảm chi phí vòng đời Hình ảnh: NORD DRIVESYSTEMS

Phương pháp NORD để giảm TCO
NORD DRIVESYSTEMS áp dụng phương pháp tiếp cận toàn diện để giảm Tổng chi phí sở hữu, sử dụng đầy đủ các chiến lược tối ưu hóa để xác định và tăng tiềm năng hiệu quả - từ hệ thống mô-đun thông qua việc sử dụng các công nghệ mạnh mẽ, bền bỉ và tiết kiệm đến các tính toán TCO riêng lẻ và dịch vụ thông minh và các khái niệm bảo trì.

NORD cung cấp các giải pháp thúc đẩy để giảm chi phí vòng đời, ví dụ:
• với d
• hoặc với không gian giải pháp LogiDrive của nó.

Tiêu đề meta:
Công nghệ thúc đẩy từ NORD để giảm TCO

Mô tả meta:

Đối với việc đầu tư vào hệ thống truyền động, điều cần thiết là phải theo dõi chi phí hạ nguồn, ví dụ như năng lượng, dịch vụ và bảo trì. Hơn thế nữa...

Từ khóa:
NORD, truyền động, công nghệ truyền động, hiệu quả năng lượng, giảm phiên bản, giám sát tình trạng, bảo trì dự đoán, Tổng chi phí sở hữu, TCO, chi phí vòng đời, động cơ đồng bộ IE5 +, biến tần phi tập trung, động cơ giảm tốc

Liên kết sâu:
https://www.nord.com/en/solutions/systems-services/services/tco/tco.jsp


 

  Ask For More Information…

LinkedIn
Pinterest

Join the 155,000+ IMP followers