www.industry-vietnam.com
NORD Drivesystems

Faster EMC phù hợp với phát triển truyền động điện tử

NORD DRIVESYSTEMS được trang bị để nhanh chóng theo dõi diễn biến trong chuỗi truyền động điện tử để sẵn sàng loạt sản xuất.

Faster EMC phù hợp với phát triển truyền động điện tử
Minh họa: NORD có khả năng thử nghiệm rộng rãi cho phát triển sản phẩm hiệu quả nhanh chóng, bao gồm một cabin EMC

Trong quá trình phát triển nguyên mẫu, nhà sản xuất truyền động tiến hành kiểm tra toàn diện với bộ biến tần tần suất và bộ khởi động động cơ trong buồng EMC tại vị trí HQ của công ty tại Đức. Các xét nghiệm ghi nhận tăng tốc đáng kể quá trình chứng nhận CE. Tương thích điện từ hoặc thử nghiệm EMC xem xét hai khía cạnh khác nhau: một mặt, điện tử truyền động được kiểm tra khí thải của mình năng lượng điện từ, nhưng không vượt quá giá trị giới hạn cụ thể. Mặt khác, các đối tượng thử nghiệm này cũng phải được khẳng định là không bị nhiễu bởi các nguồn phát thải khác. Sử dụng trong nhà EMC cabin, NORD có thể phát hiện nguồn vấn đề tiềm năng ở giai đoạn sớm và hiệu quả giải quyết bất kỳ vấn đề như vậy cũng trong thời gian. Dòng sản phẩm mới nhất của các hệ thống phân phối hiện trường, bao gồm bộ chuyển đtruyền độngi kích thước 2 mới (5.5 và 7.5 kW), gần đây đã được phân loại bằng cách sử dụng thiết bị thử nghiệm này và phát triển các dòng sản phẩm khác đã có trong vòng xoay.

NORD có thể kiểm tra hành vi EMC của các truyền động điện tử riêng của họ cũng như kết hợp với một động cơ, bao gồm các thiết lập cụ thể theo yêu cầu của khách hàng. Điều này cho phép kiểm tra mạch và lắp đặt, giúp tăng tốc độ kiểm tra tiếp theo của các phòng thí nghiệm được công nhận. Nhà sản xuất công nghệ truyền động cũng tiến hành kiểm tra đơn vị khí hậu để xác định khả năng chống lạnh, nhiệt, độ ẩm, và thay đtruyền độngi nhiệt độ và có thể thực hiện theo dõi nhiệt độ để đảm bảo rằng sản phẩm nằm trong phạm vi nhiệt độ hoạt động được chỉ định.

TƯƠNG LAI: Cabin for EMC testing
CE - phát triển phù hợp của thiết bị điện tử truyền động
các thử nghiệm:
- bộ biến tần tần số lên đến 160 kW
- khởi động động cơ
- truyền động điện tử kết nối với động cơ
- hoàn thành khách hàng
- cài đặt cụ thể

  Ask For More Information…

LinkedIn
Pinterest

Join the 155,000+ IMP followers